Potrafimy sobie założyć mnóstwo kryteriów technicznych dotyczących naszego biznesu wytwórczego, tylko nigdy nie uzyskamy triumfu, gdy nie będziemy sprawdzali planowo naszych urządzeń. Wyłącznie od nas...